Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: DENFORD PIZZAS SL (d’ara endavant, l’Empresa).
CIF: B66773086
Domicili: C/ RAMON SERRADELL MOLINAS, Nº11 – 17100 – LA BISBAL D’EMPORDA – GIRONA
Telèfon: 972640514

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@dipaolo.es

 

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

1.2. Delegat de Protecció de Dades

L’empresa no te Delegat de Protecció de Dades.

 

1.3. Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot proporcionar:

 

Nom, adreça i data de naixement.

Número de telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades sensibles. (al·lèrgies)

Informació relativa a pagaments i devolucions.

Adreça IP, data i hora en què heu accedit als nostres serveis, navegador d’internet que utilitzeu i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.

Qualsevol altra informació o dades que lempresa pugui necessitar per la seva prestació de serveis.

 

En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades de caràcter personal.

 

2.FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les següents finalitats:
– Proporcionar informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.
– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura d’un contracte mercantil.
– Enviar per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

Informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del vostre registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò establert al RGPD.

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

 

3.LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals.

El tractament de les teves dades es pot fonamentar en les bases legals següents:

Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol·licituds d’informació o alta a e-newsletters.
Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l’interessat per tot allò relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.
Compliment d’obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb autoritats públiques i reclamacions de tercers.

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

3.3 On s’emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen a la UE.

 

 

4.MESURES DE SEGURETAT

L’empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a l’empresa.

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

L’empresa no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que puguin derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’empresa. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

5.CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, llevat de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

5.1 Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades incloses, exonerant l’empresa de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. L’empresa es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’hagin fet amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.

L’empresa no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a perjudicis hipotètics que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

L’empresa es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera L’empresa de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l’empresa sempre que sigui procedent de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és més gran de 14 anys i té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

6.DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els drets següents:

Dret d’accés: podeu demanar informació d’aquestes dades personals que disposem sobre tu.
Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi a les seves dades personals.
Dret de supressió i oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de dades personals.
Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de dades personals.
Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te que se segueixin tractant. Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots sol·licitar una còpia de les dades personals en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basen únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·liciteu que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.
Així mateix, si teniu alguna queixa sobre el tractament de les dades, podeu presentar una reclamació de l’autoritat de protecció de dades www.aepd.es

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els vostres drets, heu d’adreçar-vos al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret escollit. Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels vostres drets són el telèfon 972640514 i el correu electrònic: info@dipaolo.es. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-vos.

 

7.CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-lo a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic per enviar informació sobre l’Empresa.

 

8.ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Al lloc web www.diapolo.es hi pot haver enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privadesa d’aquest lloc web, i l’empresa queda desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre la seva política de privadesa .

 

9.COOKIES

El lloc web de l’empresa utilitza cookies, per optimitzar i personalitzar la vostra navegació

pel mateix. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els seus creadors, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin galetes al disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers.

 

10. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’empresa es reserva el dret de modificar la Política de Privadesa, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

Aquesta política de privadesa es pot modificar. Et recomanem que revisis la política de privadesa amb certa periodicitat.